Home Certifikace

Certifikace

Společnost Deepview dodržuje standardizované procesy dle norem:

  • ČSN EN ISO 9001,
  • ČSN EN ISO 14001.

Společnost Deepview s.r.o. je držitelem certifikátu bezpečnostní způsobilosti Národního bezpečnostního úřadu ČR , který ji opravňuje k seznamování se s utajovanými skutečnostmi až do stupně utajení „Důvěrné" podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů.

Pracovníci firmy jsou držiteli certifikátů pro řízení IT služeb a IT projektů, enterprise architektury, řízení kvality a jsou certifikovaní dle asociace certifikovaných účetních. Vybraní pracovníci firmy jsou držiteli osvědčení NBÚ pro stupeň utajení „Důvěrné". 

Copyright 2021 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280

Webdesign Beneš & Michl