Home Odvětví

Odvětví

Veřejná správa

Deepview se podílí na dění ve veřejné správě už od počátku svého působení v roce 2010. Za tu dobu se tým Deepview podílel na mnoha úspěšných projektech zejména v roli projektových manažerů při řízení projektů na straně odběratele, v roli odborných garantů vznikajícího řešení. Organizacím veřejného sektoru rovněž pomáháme z hlediska jejich strategického směřování s ohledem na aktuální světové trendy v oblasti eGovernmentu a IT, přičemž však zachováváme pozornost specifikům českého prostředí.

Telekomunikace a pošta

Deepview poskytuje především služby zaměřené na řízení komplexních rozvojových projektů, tým má zkušenosti s přípravou implementačních projektů zaměřených na rozvoj finančních a obchodních procesů, obsluhu zákazníků, technologických provozních aplikací apod. Tým pomáhal klientům s tématy jako jsou například příprava strategie společnosti, nastavení projektové kanceláře, zavádění MVNO, zavádění nových produktů a souvisejících informačních systémů nebo optimalizací nákladů ICT.

Energetika

Deepview se zaměřuje na pomoc v oblastech ICT, prodeje a distribuce energií. Tým Deepview má zkušenosti z projektů v ČR i dalších zemí EU, kde řešil témata Unbundlingu, optimalizace ICT, implementace systémů pro podporu podnikových procesů od výroby, přes distribuci až po prodej elektrické energie. V rámci působení mimo ČR Deepview připravoval implementace smart meeteringu, komplexní integrace ERP, GIS a SCADA systémů.

Doprava

Deepview poskytuje podporu při řízení projektů, podílelo se na zavádění korporátních systému a optimalizaci procesů a projekty zaměřené na optimalizaci ICT.

Stavebnictví

Deepview se podílelo na podpoře implementace systémů pro podporu klíčových procesů, realizovali jsme projekty reorganizace, nastavení korporátního reportingu nebo budování koncepce rozvoje informačních systémů.

ICT firmy

Deepview dlouhodobě spolupracuje s významnými mezinárodními i českými IT společnostmi, přičemž obvykle působí v roli dodavatele analýzy procesů, architektonické podpory a projektového řízení na rozsáhlých implementačních a integračních projektech.

Zdravotnictví

Deepview má zkušenosti s podporou klientů při výběru informačních systémů, analýze požadavků a organizaci výběrových řízení. Realizovali jsme také služby technického due dilligence při posouzení hodnoty patentovaných technologií.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280