Home Naše služby Informační management a analytika

Business Intelligence

Pomáháme klientům lépe se rozhodovat
Mapujeme konkrétní potřeby společnosti v oblasti práce s informacemi napříč celou organizací. Navrhujeme strategii změn, definujeme dopady do stávajících procesů a pomáháme s výběrem vhodného produktu. Jsme schopni projekt převzít a kompletně zrealizovat nebo můžeme poskytnout specializované projektové manažery, kteří pomohou projekt zavést.

V jaké situaci nás využijete:

  • jakmile je manažerské výkaznictví neúplné, neaktuální či založené na nespolehlivých zdrojích,
  • když zákaznické procesy nevyužívají všechny informace, které společnost zaznamenává,
  • jestliže současné BI řešení nesplňuje vložená očekávání a je třeba navrhnout celkovou změnu přístupu a konkrétní rychlá nápravná opatření.

Klíčové části služby:

  • návrh procesů a informační podpory procesům plánování a rozpočtování,
  • návrh struktury reportingu a procesů sestavení výkazů,
  • příprava vzorový plánů/reportů,
  • mapování datových zdrojů,
  • podpora při tvorbě katalogu klíčových ukazatelů,
  • návrh technologické architektury BI,
  • návrh procesní architektury BI.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280