Home Naše služby Informační management a analytika

Informační management a analytika

Informační strategie a architektura

Stanovujeme s klienty cíle v oblasti IT
Definujeme koncepci a cíle v oblasti IT. Následně propojujeme dílčí strategie společnosti, abychom zajistili jejich provázanost a funkčnost.

V jaké situaci nás využijete:

  • jakmile IT strategie nedostatečně podporuje business cíle,
  • při neefektivním využití IT zdrojů (licencí) a s tím spojenými rostoucími náklady,
  • při neefektivní správě dat, kvůli ukládání v různých databázích a neschopnosti získat požadované reporty,
  • jestliže různá oddělení používají různé systémy a informace si předávají elektronickou poštou.

Klíčové části služby:

  • identifikovat základní IT potřeby dle business cílů organizace,
  • návrh vhodné IT architektury pro organizaci,
  • identifikace nedostatků ve stávající IT strategii,
  • návrh budoucího stavu a způsobu, jak ho dosáhnout,
  • realizace benchmarkingu v oblasti informační strategie.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280