Home Naše služby Informační management a analytika

Podpora finančního řízení

Zvyšujeme výkonnost finančních procesů
Transformujeme a optimalizujeme procesy finančního řízení. Zajišťujeme také přípravu a realizaci outsourcingu finančních procesů. Znalosti a dlouhodobé zkušenosti našich odborníků pomáhají zvýšit výkonnost finančních procesů společnosti a tuto výkonnost dlouhodobě udržet.

V jaké situaci nás využijete:

  • pokud hledáte možnosti optimalizace finančních procesů Vaší společnosti nebo již dokonce v této oblasti pociťujete neefektivitu,
  • jestliže zvažujete outsourcování některé ze stávajících podnikových činností,
  • pokud potřebujete nezávislé „out of box“ posouzení Vašeho strategického finančního plánování.

Klíčové části služby:

  • podporujeme klienta při návrhu a implementaci systémů a nástrojů pro řízení nákladovosti a ziskovosti produktů, procesů a zákaznických segmentů,
  • pomáháme s integrací strategického plánování a rozpočtování, řízení výkonnosti a výkaznictví,
  • soustředíme se na definici vhodných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs),
  • asistujeme při optimalizaci procesů a nástrojů řízení peněžních toků a optimalizaci bilance podniku,
  • podporujeme klienta při plánování a přípravě rozpočtů v oblasti provozní i v oblasti investičního rozhodování (business case),
  • pomůže vám vyhodnotit potenciál outsourcingu vybraných činností.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280