Home Naše služby Informační management a analytika

Enterprise Data Management

Sjednocujeme strukturu dat klientů
Pomáháme klientům definovat jednotlivé části u Master Data Management, jehož správné nastavení je důležité pro přesné výkaznictví. Navrhujeme změny, jak s daty pracovat v rámci procesů celé společnosti.

V jaké situaci nás využijete:

  • jestliže kmenová data napříč informačními systémy vaší společnosti jsou nekonzistentní, neúplná či obsahují chyby,
  • když není jasně vymezená odpovědnost konkrétních vlastníků za kmenová data/master data,
  • ve chvíli, kdy je prezentace a sjednocování dat kvůli stávající struktuře dat drahé, složité a časově náročné.

Klíčové části služby:

  • příprava strategie MDM,
  • nastavení standardů správy kmenových dat,
  • návrh procesů správy kmenových dat,
  • vytvoření organizace odpovědné za správu kmenových dat,
  • Data Governance,
  • identifikace a nasazení MDM technologií.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280