Home Naše služby Management Consulting

Business Continuity & Compliance

Posilujeme slabá místa
Identifikujeme možné kritické oblasti a tvoříme plány, jak se vyhnout potenciálním hrozbám pro Vaši společnost. Pomáháme s přípravou plánů obnovy, které jsou zapotřebí pro urychlené překonání krize a zachování alespoň minimálního fungování celé organizace při výpadku informačních systémů.

V jaké situaci nás využijete:

  • jestliže jste odhalili nedostatečnou připravenost na případný výpadek informačních systémů,
  • ve chvíli, kdy bezpečnostní audit již doporučil zavedení BCM.

Klíčové části služby:

  • posouzení Business Continuity strategie,
  • analýza rizik a návrh preventivních opatření,
  • provedení Business Impact analýzy (Analýzy dopadů),
  • posouzení plánů obnovy provozu,
  • návrh / aktualizace Business Continuity strategie,
  • testování strategie a plánů obnovy,
  • školení Business Continuity procedur ve společnosti.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280