Home Naše služby Management Consulting

Corporate Governance

Vnášíme světlo do Vašich struktur
Analyzujeme rozdělení práv a povinností mezi jednotlivými částmi organizace. Zefektivňujeme způsob řízení společnosti.

V jaké situaci nás využijete:

 • při zakládání nové pobočky mezinárodní organizace,
 • ve chvíli, kdy vaše společnost vyroste natolik, že již není možné řídit ji na základě předešlých zvyklostí a ústních dohod,
 • při reorganizaci společnosti, kdy je nutné nastavit nová pravidla.

Klíčové části služby:

  • nastavení organizační struktury,
  • vytvoření RACI matice, návrh odpovědností a pravomocí jednotlivých úrovní řízení a rolí,
  • standardizace způsobu komunikace v rámci organizace,
  • vytvoření směrnic a pracovních postupů pro jednotlivé procesy společnosti.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280