Home Naše služby Management Consulting

Optimalizace procesů

Navrhujeme změny k lepšímu
Naši specialisté předkládají návrh, řízení a podporu zavádění procesních změn. Díky silným kompetencím v oblasti IT jsme zároveň schopni veškeré změny rovnou promítnout i do informačních systémů organizace.

Do projektů přinášíme nejen specifickou odbornost jednotlivých podnikových procesů, ale také zkušenost z různých odvětví. Jsme tak schopni respektovat odlišnosti a unikátnost organizací. V našich předchozích projektech zaměřených na úspory jsme vždy dosáhli snížení nákladů ve výši desítek procent, přičemž procesy dále plnily svoji funkci a rizika plynoucí ze zeštíhlení byla minimální.

V jaké situaci nás využijete:

  • ve chvíli, kdy zavádíte nový IT projekt a potřebujete pomoct s jeho zavedením do praxe,
  • když jsou procesy nadbytečně drahé a nemají požadované výsledky,
  • jestliže plánujete převést IT řešení na externího poskytovatele a je potřeba optimalizovat a zdokumentovat procesy.

Klíčové části služby:

  • posouzení připravenosti organizace na implementaci informačního systému,
  • AS‑IS a TO‑BE procesní analýza,
  • definice nových rolí a odpovědností v organizační struktuře,
  • zavedení procesních metrik a kontrol,
  • business a technologické řízení změny v organizaci,
  • příprava komunikačních a tréninkových plánů.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280