Home Naše služby Management Consulting

Merger integration

Pomáháme klientům překonat všechny nástrahy při slučování společností.
Naši odborníci mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací sjednocování společností. Propojujeme platformy, funkcionality a procesy společností do jednoho funkčního celku, aniž by byl narušen jejich běžný provoz.

V jaké situaci nás využijete:

  • ve chvíli, kdy koupíte novou společnost a potřebujete ji propojit s mateřskou organizací,
  • při konsolidaci dceřiné společnosti v rámci skupiny podniku.

Klíčové části služby:

  • ICT Due Diligence – revize stavu ICT v organizaci,
  • zhodnocení připravenosti organizace na změnu,
  • návrh budoucí strategie rozvoje ICT v souladu s business strategií,
  • revize a optimalizace procesů organizace,
  • zhodnocení portfolia rozvojových projektů,
  • identifikace synergií, duplicit a konfliktů z hlediska architektury ICT,
  • sestavení plánu integrace,
  • konsolidované výkazy a dashboardy.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280