Home Naše služby Strategické IT služby

Hodnocení výkonnosti IT

Převádíme klientům strategické cíle do praxe
Pomáháme se správným nastavením přístupu k řízení výkonnosti napříč všemi odděleními společnosti. Propojujeme pohledy jednotlivých řídících pracovníků a nastavujeme procesy a nástroje tak, abyste mohli jednoduše monitorovat plnění cílů a případně včas přijímat nápravná opatření.

V jaké situaci nás využijete:

  • když kterékoliv výstupy a výkonové cíle nepomáhají realizovat strategii společnosti,
  • při sjednocování sledovaných cílů, jejich měření a výstupů u všech částí organizace,
  • ve chvíli, kdy potřebujete získat ucelený obraz o výkonu ICT.

Klíčové části služby:

  • porovnání nákladovosti poskytovaných ICT služeb,
  • sourcingová strategie,
  • inteligentní optimalizace nákladů na ICT v souladu se strategickými cíli společnosti,
  • audit ICT služeb a nákladů společnosti,
  • komunikace změn do organizace.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280