Home Naše služby Strategické IT služby

Kybernetická bezpečnost

Eliminujeme rizika ztráty citlivých informací
Naši bezpečnostní experti posuzují stávající úroveň zabezpečení informací a zpracovávají návrh řešení tak, aby snížil existující hrozby na minimum a zároveň navazoval na současný systém a reálné možnosti organizace.

V jaké situaci nás využijete:

  • jestliže potřebujete analýzu stavu ochrany osobních údajů a citlivých informací,
  • když zavádíte systém řízení bezpečnosti a připravujete se na certifikaci,
  • při revizi stavu bezpečnostní politiky,
  • ve chvíli, kdy provádíte audit informační bezpečnosti.

Klíčové části služby:

  • posouzení úrovně kybernetické bezpečnosti v podniku,
  • identifikace nedostatků v oblastech technologií, nástrojů a případná spolupráce při odstranění těchto nedostatků,
  • analýza rizik, identifikace kritických a podpůrných aktiv,
  • implementace procesu řízení rizik,
  • stanovení bezpečnostní strategie a plánu dosažení cílů,
  • zvýšení efektivity interních kontrolních mechanismů a integrace procesů souvisejících s kybernetickou bezpečností.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280