Home Naše služby Strategické IT služby

Strategie nasazování ERP a podnikových aplikací

Pomáháme klientům zvládnout rizika při nasazování nových informačních systémů
Pomáháme klientům důkladně naplánovat zavedení podnikového informačního systému. Na základě dlouholetých zkušeností dokážeme zhodnotit přínosy i možná rizika a posoudit celkový ekonomický dopad projektu.

V jaké situaci nás využijete:

 • když nemáte žádný ERP systém a vyvstala potřeba jej pořídit,
 • jakmile potřebujete automatizovat různé procesy podnikového informačního systému, např. HR evidenci, sledování nákladů, zpracování objednávek atp.,
 • ve chvíli, kdy nejste spokojeni s aktuálním řešením ERP.

Klíčové části služby:

 • zpracování studie proveditelnosti,
 • analýza podniku a současného stavu IT podpory procesů,
 • analýza business požadavků na podnikový informační systém,
 • specifikace cílového stavu,
 • rozhodnutí mezi pořízením standardního řešení a řešení na míru,
 • analýza aktuálně nabízených řešení na trhu s ohledem na vhodnost pro specifické podmínky klientovi organizace,
 • návrh a výběr vhodných variant řešení,
 • návrh budoucího rozvoje a optimalizace procesů.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280