Home Naše služby Strategické IT služby

Outsourcing Advisory & Vendor Management

Pomáháme klientům outsourcovat IT
Navrhujeme, které z vedlejších procesů společnosti je vhodné svěřit třetím stranám. Revidujeme aktuální smluvní vztahy klientů a připravujeme procesy pro výběrová řízení nových dodavatelů. Outsourcing & řízení dodavatelských vztahů vždy řešíme tak, aby bylo dosaženo maximálních přínosů pro klienta.

V jaké situaci nás využijete:

 • jestliže zvažujete využití outsourcingu pro podpůrné procesy jako účetnictví, řízení lidských zdrojů, IT podporu apod.,
 • ve chvíli, kdy nejste spokojeni s úrovní poskytovaných služeb externími dodavateli.

Klíčové části služby:

 • stanovení cílů pro reorganizaci podnikových zdrojů,
 • rozvoj odpovídající strategie pro dosažení cílů,
 • analýza a vyhodnocení stávajících dodavatelských vztahů,
 • procesní analýza obsahující dopady změn, návrh optimálních řešení, porovnání s nejlepší praxí v daném oboru,
 • realizace kvalitativní a kvantitativní finanční a rizikové analýzy,
 • volba a realizace nejlepšího řešení v oblastech outsourcingu, in‑sourcingu, off‑shore, hybridních modelů s ohledem na strategické aspekty ovlivněných zdrojů,
 • podpora při realizaci výběrových řízení,
 • vyjednávání s dodavateli,
 • definice SLA a způsobů jejich měření,
 • sestavení plánu řízení změn a podpora při přechodu na nový model,
 • měření skutečných přínosů realizovaných změn.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280