Home Naše služby Řízení projektů

Analýza a definice byznys požadavků

Vidíme vše zvenku
Připravujeme komplexní business analýzu pro společnost a definujeme, které požadavky jsou pro klienta vhodné a za jaké náklady jsou realizovatelné.

V jaké situaci nás využijete:

  • jestliže chcete analýzu business požadavků od externího dodavatele, kdy budete čerpat z výhod tzv. „out-of-the box“ přístupu.

Klíčové části služby:

  • sběr, analýza a ověřování požadavků,
  • identifikace zainteresovaných osob a řešení konfliktů,
  • prioritizace požadavků,
  • modelování požadavků (diagramy aktivit, stavů, případů užití),
  • zpracování studie proveditelnosti.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280