Home Naše služby Řízení projektů

Podpora realizace dotovaných projektů

Pomáháme klientům získat finance z dotačních programů
Náš tým specialistů zpracovává podklady pro získání dotací se všemi potřebnými formalitami. Pomáháme klientům s výběrem vhodného dotačního programu a následným zajištěním kompletní administrativy, aby byla splněna veškerá stanovená kritéria a nedocházelo tak ke krácení nebo nevyplacení dotace.

V jaké situaci nás využijete:

  • ve chvíli, kdy uvažujete o investičních záměrech s možností spolufinancování a nejste si jisti, který dotační program využít,
  • při zpracování studií proveditelnosti či jiných dokumentů splňující předepsaná pravidla pro účely čerpání dotací,
  • při zajištění kompletní administrace projektů financovaných z evropských fondů.

Klíčové části služby:

  • příprava projektového záměru dle pravidel poskytovatele dotace,
  • příprava žádosti o podporu – technická i ekonomická část žádosti,
  • podpora při realizaci a administraci projektu,
  • zajištění publicity projektu,
  • posouzení udržitelnosti projektu.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280