Home Naše služby Řízení projektů

Zajištění technologické expertízy v projektech

Pomáháme klientům stát se rovnocennými partnery
Zajišťujeme technickou a právní asistenci při jednání s dodavateli, u kterých dochází k porušování původních domluv. Posilujeme jistotu během jednání s velmi zkušenými technologickými dodavateli, aby nedocházelo k uzavírání k jednostranně výhodných smluv, které by přinášely obtížně odstranitelná a nevýhodná řešení do budoucna.

V jaké situaci nás využijete:

  • při přípravách smluv nebo jednání s dodavateli IT služeb,
  • při přípravách výběrového řízení nebo veřejných zakázek pro oblast IT,
  • při řešení sporu s druhou smluvní stranou dodávající IT řešení.

Klíčové části služby:

  • sběr business požadavků a příprava zadávací dokumentace,
  • nezávislá stanoviska v oblasti IT,
  • podpora při realizaci výběrového řízení,
  • podpora při hodnocení nabídek.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280