Home Naše služby Řízení projektů

Řízení změn a přenos znalostí

Pomáháme klientům udržet kontrolu nad změnami
Vybíráme vhodné nástroje pro evidenci změn. Pomáháme klientům plánovat provedení změn samotných, ale i přijetí těchto změn ať už v rámci organizace, nebo mimo ni.

V jaké situaci nás využijete:

  • když nejsou evidovány procesní a organizační změny a hrozí vysoké riziko kontraproduktivních změn,
  • jakmile potřebujete vyjednat s externím dodavatelem předmět změny, cenu, termín realizace a smluvní podmínky.

Klíčové části služby:

  • návrh procesu řízení změn,
  • zhodnocení dopadů změn,
  • příprava Komunikačního plánu a souvisejících materiálů,
  • příprava a realizace zaškolení,
  • vyjednávání s dodavateli v případě jimi realizovaných změn.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280