Home Naše služby Řízení projektů

Právně technické poradenství

Dodováme klientům v technicko-právní zázemí
Zajišťujeme technickou a právní asistenci při jednání s dodavateli, u kterých dochází k porušování původních domluv. Posilujeme jistotu během jednání s velmi zkušenými technologickými dodavateli, aby nedocházelo k uzavírání jednostranně výhodných smluv, které by přinášely obtížně odstranitelná a nevýhodná řešení do budoucna.

V jaké situaci nás využijete:

  • jestliže řešíte důležitou smlouvu nebo smluvní jednání s dodavateli služeb a řešení v oblasti IT,
  • když připravujete výběrové řízení nebo veřejnou zakázku na dodávku IT,
  • jakmile řešíte spor s dodavatelem IT řešení.

Klíčové části služby:

  • příprava technických částí smlouvy v oblasti ICT,
  • revize technických částí smluv na dodávku technologií a služeb.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280